Individuelle hensyn

Mange års erfaring

Kreativt værksted

Om Tornskov iht. § 107 og 108

Servicelovens paragraf 107 og paragraf 108

Tornskov er et opholdssted, der tager hensyn til borgernes individuelle behov. På Tornskov er det både muligt at bo midlertidigt, permanent eller blot opholde sig i dagtimerne med henblik på at arbejde. Tornskov ønsker så vidt muligt at udvikle brugerne, og give dem en større selvtillid.

Det er efter Servicelovens paragraf 104, paragraf 107 og paragraf 108, at vi driver vores tilbud. § 104 omfatter et dagtilbud, hvor borgeren arbejder nogle timer på Tornskov, men bor et andet sted. ​Tornskov ligger i Sønderborg, nær Aabenraa i Sønderjylland.

Hvad er paragraf 107?

Paragraf 107 i Serviceloven giver mulighed for et midlertidigt ophold, hvor borgeren kan udvikle sin selvstændighed og i højere grad kunne lære stå på egne ben. Det bofællesskab, der er på Tornskov, kan ligeledes bidrage til udvikling af borgerens sociale kompetencer, således at vedkommende kan klare sig bedre ude i samfundet efter endt ophold.

Det er den anbringende kommune, der kan godkende et midlertidigt ophold.

Hvad er paragraf 108?

Paragraf 108 i Serviceloven minder meget om paragraf 107, eftersom de begge omfatter, at borgeren benytter sig af Tornskov som et botilbud. Forskellen ligger i, at det ved paragraf 108 er et varigt ophold. Denne bestemmelse træder i kraft, når man vurderer, at borgerens udvikling har nået sit maksimum, og at der er behov for en højere grad af hjælp.

Kontakt os for at høre mere

Hvis du ønsker at høre mere, eller hvis du har spørgsmål til vores institution eller bosted, er du velkommen til at kontakte os. Vi er klar til at besvare dine spørgsmål samt vejlede dig ift. din eller en af dine kæres situation. 

Kontaktinformation

Bostedet Tornskov

Gyden 5, Ragebøl
​6400 Sønderborg

Tlf.: 2773 1145

E-mail: kontakt@tornskov.dk

Find os​

Find os på Facebook​