Pædagogik

Tornskovs grundlæggende pædagogik bygger på KRAP

KRAP: som pædagogisk metode fokuserer på, at alle mennesker har ressourcer og et grundlæggende behov for anerkendelse. Den tager udgangspunkt i, at vi alle oplever vores tanker som virkeligheden. Når KRAP-metoden anvendes, fokuseres der på individets ressourcer fremfor dets svagheder. Dette fokus på det virksomme betyder, at det er lettere at få øje på det, der lykkes.

Selve metoden bygger på erfaringsbaserede redskabsmodeller, som professionelle kan bruge til at arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn. Tilgangen kan anvendes i både skoler og dagtilbud, både inden for normal- og specialområdet, i behandlingsmiljøer, på beskæftigelsesområdet og inden for forskellige rådgivende funktioner.

Vi anvender KRAP som anerkendende pædagogik i praksis ved at give borgerne adgang til aktiviteter, der fremmer den individuelle borgers kreativitet og sociale kompetencer. Dette sker ved vores aktiviteter, som omfatter alt fra bålhygge til perler og køkkenhave. Aktiviteterne finder sted med kompetente pædagoger til stede, som sørger for, at borgerne har en god oplevelse med de aktiviteter, de laver.

Herudover anvender vi individuelt tilpasset:

Low arousal er en pædagogisk metode der bruges til at forebygge konflikter og problemskabende adfærd.

Metoden går ud på at ændre måden at stille krav på, at holde affektniveauet nede og at undgå triggere der kan udløse et højere affektniveau, at aflede hvis affektniveauet stiger. Fx skal der være fokus på ikke at stille for høje krav og ikke fastholde krav, der medfører et højere affektniveau.

Ansvaret for at undgå og ændre på uhensigtsmæssige situationer og at være på forkant er hos den professionelle.

Kontakt-Ø er en metode, hvor en person med fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse har daglig én til én-kontakt omkring bestemte aktiviteter. Aktiviteterne forløber hver dag efter det samme mønster for at skabe forudsigelighed og genkendelighed.

Jeg-støttende-samtale er en samtalemetode, hvor en person med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser og reflektere over fordele, ulemper og konsekvenser ved personens muligheder og ønsker for fremtiden.

Picture Exchange Communication System er en samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en person med kommunikationsnedsættelse ved hjælp af udveksling af billeder.

Ud over billeder kan man også bruge fotografier, stregtegninger, konkreter og symboler.

Den oprindelige målgruppe for metoden var små børn med autisme uden verbalt sprog eller meget begrænset verbalt sprog.

Metoden anvendes dog til en langt bredere målgruppe, deriblandt også voksne med autisme eller andre former for kommunikationsvanskeligheder.

Motiverende samtale er en samtalemetode, hvor udfører fremkalder, undersøger og styrker en persons egen motivation for en ændring. Formålet er at hjælpe personen til en positiv forandring af livsstil.

Tegn Til Tale er en samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en person med hørelse og kommunikationsnedsættelse ved at supplere talesproget med håndtegn.

Tegn til Tale adskiller sig fra tegnsprog ved at benytte mange velkendte og internationale tegn. Tegnsprog, der primært retter sig mod døve, er et selvstændigt visuelt sprog med egen grammatik, ordstilling mv.

Kontakt os for at høre mere om vores botilbud

Hvis du har spørgsmål eller blot har lyst til at høre mere, så kontakt os endelig

Vi besvarer gerne spørgsmål og giver en rundtur på vores bosted for udviklingshæmmede, så du kan fornemme, om det er den rette løsning. Ring til os på telefon (+45) 27 73 11 45 eller send en mail til kontakt@tornskov.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.