Individuelle hensyn

Mange års erfaring

Kreativt værksted

Værdigrundlag​

Tornskov er et lille og overskueligt sted hvor nærvær vægtes højt.

Pædagogikken bygger på rummelighed og hensyntagen til den enkeltes funktionsniveau. Beboelsen er indrettet til socialt samvær og gensidig ansvarlighed, hvilket er elementer af den pædagogiske indsats.

Vi er en lille personalegruppe med 4 fastansatte medarbejdere. Det gør at vi hurtigt kan implementere nye tiltag for at tilgodese beboernes behov.

Vi anser det enkelte menneske som unikt.

Vi vil udvikle kompetencer for socialt samspil og ændre uhensigtsmæssige samspilsformer.

Vi vil støtte brugeren i at vedligeholde og opbygge sociale relationer.

Der fokuseres på træning i almindelig dagligdags livsførelse.

Et ophold på Tornskov skal være et løft til brugerens identitetsudvikling.

Indsatsen tager til enhver tid udgangspunkt i retten til det gode liv her og nu.

Kontaktinformation

Bostedet Tornskov

Gyden 5, Ragebøl
​6400 Sønderborg

Tlf.: 2773 1145

E-mail: kontakt@tornskov.dk

Find os​

Find os på Facebook​