Døgnpladser​

Tornskov er et botilbud i Sønderjylland, på Sydals ca. 15 km. fra Sønderborg.

Døgnpladser Tornskov er et overskueligt og forholdsvis beskyttet bo- og beskæftigelses tilbud. Vi lægger vægt på at beboerne er i trygge rammer og føler at hverdagen er overskuelig, således at det giver beboeren et godt overblik over egne opgaver og egen situation.

  • Botilbuddet Tornskov, er et døgntilbud for voksne mennesker med nedsat psykisk- og fysisk funktionsniveau. Tornskov har åbent alle årets 365 dage
  • ​Der er på Tornskov, plads til 4 beboere. • Vi sætter i praksis ingen grænser for opholdets varighed
  • ​Det tilstræbes at botilbuddet ligner almindelige familiemæssige forhold
  • ​Arbejdsopgaverne skal være varierede og i videst muligt omfang, tage udgangspunkt i beboernes ønsker og evner
  • ​Til Tornskov hører et værksted, hvor vi har mange forskellige kreative aktiviteter, såsom vævning, pileflet mm.
  • ​Der skal være attraktive fritidstilbud, der med udgangspunkt i ønsker, interesser og evner tilgodeser brugerens behov
  • ​Der lægges vægt på arbejdet med dyr
  • Vi arrangerer 2 ferierejser om året, en om sommeren og en om vinteren. Der er selvfølgelig mulighed for individuelle ferieaftaler med familie eller venner
  • ​Vi vil udvikle kompetencer for socialt samspil og ændre uhensigtsmæssige samspilsformer. Vi vil være udviklende, støttende og underbyggende, ud fra den enkelte borgers behov, ressourcer og udviklingsniveau. Et ophold på Tornskov skal være et løft til borgerens identitetsudvikling
  • ​Lis Leick bor med sin mand i nabohuset, bare 10 meter fra Tornskov. Der er defineret private og fællesområder på gå grunden. De fysiske rammer er velegnede til at have 4 borgere boende i et fællesskab. Bygningen er indrettet til socialt samvær og gensidig ansvarlighed, hvilket er elementer af den pædagogiske behandling

Kontaktinformation

Tornskov

Nybølnorvej 24 b, th.

6310 Broager

Tlf. 2773 1145

tornskov2000@gmail.com

Find os​

Opholdsstedet Tornskov
Nybølnorvej 24 B th.
6310 Broager

Find os på Facebook​