Individuelle hensyn

Mange års erfaring

Kreativt værksted

Døgnpladser​

Tornskov er et boti​lbud i Sønderjylland, på Sundeved ca. 5 km. fra Sønderborg.

Tornskov er et overskueligt og forholdsvis beskyttet bo- og beskæftigelses tilbud. Vi lægger vægt på at beboerne er i trygge rammer og føler at hverdagen er overskuelig, således at det giver beboeren et godt overblik over egne opgaver og egen situation.

 • Botilbuddet Tornskov, er et døgntilbud for voksne mennesker med nedsat psykisk- og fysisk funktionsniveau. Tornskov har åbent alle årets 365 dage
 • ​Der er på Tornskov, plads til 5 beboere.
 • Vi sætter i praksis ingen grænser for opholdets varighed
 • ​Det tilstræbes at botilbuddet ligner almindelige familiemæssige forhold
 • ​Arbejdsopgaverne skal være varierede og i videst muligt omfang, tage udgangspunkt i beboernes ønsker og evner
 • ​Til Tornskov hører et værksted, hvor vi har mange forskellige kreative aktiviteter, såsom vævning, pileflet mm.
 • ​Der skal være attraktive fritidstilbud, der med udgangspunkt i ønsker, interesser og evner tilgodeser brugerens behov
 • ​Der lægges vægt på arbejdet med dyr
 • Vi arrangerer 2 ferierejser om året, en om sommeren og en om vinteren. Der er selvfølgelig mulighed for individuelle ferieaftaler med familie eller venner
 • ​Vi vil udvikle kompetencer for socialt samspil og ændre uhensigtsmæssige samspilsformer.
 • Vi vil være udviklende, støttende og underbyggende, ud fra den enkelte borgers behov, ressourcer og udviklingsniveau.
 • Et ophold på Tornskov skal være et løft til borgerens identitetsudvikling.

Kontaktinformation

Bostedet Tornskov

Gyden 5, Ragebøl
​6400 Sønderborg

Tlf.: 2773 1145

E-mail: kontakt@tornskov.dk

Find os​

Find os på Facebook​