Pædagogik

Tornskovs pædagogik bygger på KRAP. KRAP: ”Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, forkortet KRAP, er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det der virker”